બિઝનેસ

અમેઝોને ભારતના ૧૦૦ શહેરો સુધી પોતાની પેન્ટ્રી સેવા વિસ્તારી

• ગુજરાતમાં જે શહેરોમાં નવા જ શરૂ કરાયેલ શહેરોમાં અમદાવાદ, બાવળા, ગાંધીનગર, ભરુચ, મહેસાણા, નવસારી, સુરત, વડોદરા, વલસાડ અને વાપીનો...

Read more

માતૃત્વ પ્રત્યે સવંદેનશીલતા લોકાચારમાં તો હજુ દેખાતી નથી…

નોકરીના સ્થળ પર સાનુકુળ વાતાવરણ સર્જવાના તમામ પ્રયાસો વચ્ચે ૧૮ લાખ મહિલાઓની નોકરી જવાનો ખતરો તોળાઇ રહ્યો છે સમાજમાં મહિલાઓને...

Read more

સ્કીલ ટ્રેનિંગ હશે તો જોબ વધારે હશે….

કંપનીઓની જરૂરીયાત મુજબ કુશળતા વિકસિત કરવાની અને સ્કીલ વધારી દેવાની જરૂર છે : મોટાપાયે સ્કીલ ટ્રેનિંગના કાર્યક્રમ જરૂરી ભારતમાં બેરોજગારીને...

Read more

બ્રાન્ડ ફેક્ટરીએ ‘વન્સ એ યર – બાય ૨ ગેટ ૩ ઓફર’ ની સાથે ઇદ ઉજવી

મે ૨૦૧૯ આ ઇદના પ્રસંગે, ફ્યુચર ગ્રુપની ભારતની મુખ્ય ડિસ્કાઉન્ટ ચેન, બ્રાન્ડ ફેક્ટરીએ વર્ષની મેગા ઓફર લોન્ચ કરી. બ્રાન્ડ ફેક્ટરી...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6